poniedziałek, 2017-11-13, 14:06

Zapraszamy do budowania Strategii Rozwoju Miasta Płocka 2030

Szanowni Państwo, w dniu 27 listopada (poniedziałek)  odbędą się w Auli Ratusza o godzinie 16:00 warsztaty dotyczące budowania nowej Strategii Rozwoju Miasta Płocka. W ramach spotkania będziemy rozmawiać podczas moderowanej dyskusji o celach i przedsięwzięciach jakie powinny zostać…

poniedziałek, 2017-11-13, 14:04

Trwa konkurs plastyczny Mój Wymarzony Płock za 10 lat

Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych do tworzenia prac plastycznych „Mój wymarzony Płock za 10 lat”.   Konkurs plastyczny jest organizowany, aby zachęcić dzieci i młodzież do wykorzystania własnych doświadczeń, spostrzeżeń, pomysłów w celu przestawienia swoich wyobrażeń…

poniedziałek, 2017-11-13, 14:02

Wyniki ankiety – Nowa Strategia Płocka

Badanie ankietowe zostało zaplanowane i przeprowadzenie w ramach opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030. Realizowane było przez miesiąc czasu na terenie miasta Płocka w formie papierowej jak również poprzez stronę internetową jako aktywny…