Krótkie podsumowanie statystyczne obrazujące w sposób przekrojowy Miasto Płock jest dostępne do zapoznania się dla każdego zainteresowanego: Płock 2016.