Płock ma nową strategię rozwoju

Płock ma już nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta. Jej horyzont czasowy został wyznaczony na 2030 rok. Prezydent Andrzej Nowakowski przekazał przygotowany dokument na sesję czerwcową Rady Miasta Płocka, w którym została zapisana wizja miasta…

Projekt Uchwały Rady Miasta Płocka będzie podejmowany w czerwcu

Na najbliższej Sesji Rady Miasta Płocka 28 czerwca będzie podejmowany projekt Uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku. dokument został opublikowany tu

Prezydent Nowakowski przedstawił projekt Strategii

Trwają konsultacje projektu dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku. Prezydent Andrzej Nowakowski przedstawił publicznie nową strategię dla miasta w Galerii Wisła (11 kwietnia 2018r.). W ramach swojego wystąpienia mocno podkreślał…

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne do Galerii Wisła

Zapraszamy Mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku”. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się w Galerii Wisła, w dniu 11.04.2018 roku (środa) o godz. 17.00.   Z projektem dokumentu…

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Z projektem dokumentu Strategii można zapoznać się na tej stronie internetowej. Uwagi do projektu dokumentu można składać poprzez formularz internetowy: http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/plock-uwagi-do-strategii lub pobierając formularz i wypełniając go. Wypełniony formularz należy wysłać na adres email: strategia@plock.eu lub…

Projekt dokumentu Strategii Płocka 2030

Publikujemy projekt dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku. Dokument powstał w wyniku rozpoczętego w 2017 roku procesu budowania nowej strategii rozwoju miasta. W wyniku wielu spotkań, rozmów z interesariuszami miasta powstał niniejszy…

poniedziałek, 2017-11-13, 14:02

Wyniki ankiety – Nowa Strategia Płocka

Badanie ankietowe zostało zaplanowane i przeprowadzenie w ramach opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030. Realizowane było przez miesiąc czasu na terenie miasta Płocka w formie papierowej jak również poprzez stronę internetową jako aktywny…

poniedziałek, 2017-11-13, 13:58

Kolejne spotkanie z mieszkańcami Płocka ws. strategii

21 lipca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące przygotowań do Nowej Strategii Miasta. Prezydent Andrzej Nowakowski ze swoim zastępcą Jackiem Terebusem i Dyrektor Anetą Pomianowską-Molak rozmawiali z mieszkańcami o potrzebach rozwojowych miasta i sprawach związanych…

poniedziałek, 2017-11-13, 13:54

Prezydent rozmawia z mieszkańcami o nowej strategii

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski rozmawiał w niedzielę 16 lipca 2017 r. w Galerii Wisła z mieszkańcami o potrzebach mieszkańców w zakresie rozwoju miasta. W ramach spotkania mieszkańcy mieli możliwość również wypełnić ankietę przygotowaną w związku z powstawaniem…