Trwają konsultacje projektu dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku. Prezydent Andrzej Nowakowski przedstawił publicznie nową strategię dla miasta w Galerii Wisła (11 kwietnia 2018r.). W ramach swojego wystąpienia mocno podkreślał istotność planowania rozwoju ukierunkowanego na poprawę zdrowia mieszkańców i wykorzystanie szans gospodarczych miasta. W wypowiedzi mocno został podkreślony również trzeci kierunek rozwoju dotyczący Harmonijnej przestrzeni do życia. W toku dyskusji z uczestnikami spotkania to właśnie przestrzeń do życia była wątkiem, który przejawiała się najczęściej w wypowiedziach dyskutantów, którzy wskazywali obszar rewitalizacji miasta i połączeń komunikacyjnych drogowych jako bardzo istotny w okresie objętym horyzontem planowania. 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu

pierwsza strona dokumentu

spotkanie 20180411