Na najbliższej Sesji Rady Miasta Płocka 28 czerwca będzie podejmowany projekt Uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku.

dokument został opublikowany tu