W dniu 27 listopada odbyło się w Urzędzie Miasta Płocka spotkanie w sprawie budowania nowej Strategii Rozwoju Miasta Płocka. Koncepcję strategii przedstawił Prezydent Andrzej Nowakowski wraz z Wiceprezydentem Jackiem Terebusem. Wizja Płocka została pokazana w 3 obszarach:

  1. Zdrowe społeczeństwo
  2. Przestrzeń do życia
  3. Hub innowacji i technologii

Prezentacja z 27.11.2017

Osoby, które przybyły na spotkanie mogły podzielić się refleksją w zakresie proponowanych rozwiązań, odnieść się do proponowanych celów i działań lub wskazać własne pożądane kierunki rozwoju Płocka. Dyskusja trwała ponad 3 godziny i w ogólnych założeniach przedstawione propozycje zostały pozytywnie oceniona, mieszkańcy zaproponowali pewne rozwiązania niezbędne do uwzględnienia lub doprecyzowania. W styczniu 2018 roku zostanie wypracowany projekt dokumentu strategii, który również będzie podlegał konsultacjom.