Rozmowa z mieszkańcami na temat życia w Płocku, codziennych problemów Płocczan i potrzeb zmian w Płocku jakie są niezbędne w okresie do 2030 roku. Możliwość wypełnienia przez mieszkańców dedykowanej Ankiety badawczej.