Badanie ankietowe zostało zaplanowane i przeprowadzenie w ramach opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030. Realizowane było przez miesiąc czasu na terenie miasta Płocka w formie papierowej jak również poprzez stronę internetową jako aktywny formularz. Ankieta badawcza zawierała wiele zagadnień związanych z obecnym funkcjonowaniem naszego miasta jak również oczekiwaniami, które można było wskazać jako istotne. Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski włączył się aktywnie w ten proces rozmawiając z mieszkańcami i zachęcając do wypełnienia przygotowanej ankiety. W okresie badania zostało zwróconych 1022 wypełnionych ankiet.

Ankieta była skierowana do mieszkańców Płocka, oraz osób często przebywających w mieście np. z powodu zatrudnienia w Płocku. Głównym celem badania było zebranie opinii mieszkańców na temat jakości życia w mieście, problemów i potrzeb, oraz na temat preferowanych kierunków rozwoju miasta w przyszłości.

Celem przeprowadzenia badania było włączenie opinii mieszkańców w proces diagnozowania sytuacji w mieście. Badanie zostało wykonane na próbie nielosowej i z tego względu jego wyniki nie odzwierciedlają poglądów całej populacji mieszkańców Płocka, niemniej na jego podstawie można zaobserwować główne kierunki i tendencje.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania w przygotowanym Raporcie:

 

odnośnik ikona raport